Kā lietot tiešsaistes periodontālo karti

Šajā tiešsaistes periodontālajā kartē iespējams ievadīt sekojošus parametrus: zoba kustīgums, furkācijas iesaistīšanās, smaganu malas atrašanās vieta (mm), zondēšanas dziļums (mm) un piezīmes. Zilā josla kartē attēlo periodontālās kabatas. Tā aizpildās automātiski starp sarkano līniju, kas imitē smaganu malas novietojumu, un zilo līniju, kas imitē piestiprinājuma līmeni (periodontālās kabatas pamatni) pēc attiecīgo datu ievadīšanas.

Furkācijas defekta pakāpe kartē tiek apzīmēta ar apli. Tukšs aplis (1. pakāpe), pusaizpildīts aplis (2. pakāpe) un aizpildīts aplis (3. pakāpe).

Manual for the digital recording of the online periodontal charting tool

Noklikšķinot uz jebkura zoba numura, attiecīgais zobs tiks pārsvītrots, un visas ievadītās vērtības tiks automātiski dzēstas. Lai atjauninātu ievadītās vērtības, turiet nospiestu taustiņu SHIFT un vēlreiz noklikšķiniet uz attiecīgā zoba numura.

Noklikšķinot laukā "Implantāts", attiecīgā zoba attēls kartē tiks aizvietots ar implantāta attēlu.

Asiņošana zondējot (BOP - Bleeding on Probing) un Aplikums tiek reģistrēts sešos punktos pie katra zoba (trīs bukālās un trīs orālās virsmās).

Pēc vērtību ievadīšanas, nospiežot taustiņu TAB, kursors automātiski pārvietosies uz nākošo lauku.

Ar atkārtotiem klikšķiem laukā "Furkācija" var ievadīt atbilstošu furkācijas bojājuma pakāpi:
1 klikšķis: 1. pakāpe
2 klikšķi: 2. pakāpe
3 klikšķi: 3. pakāpe
4 klikšķi: atiestatīt

Noklikšķinot laukā "Piezīmes", iespējams ievadīt īsu teksta piezīmi pie katra zoba.

Piezīme:

Gan asiņošanu zondējot, gan aplikumu var reģistrēt arī vienkāršoti:

Noklikšķinot uz nosaukuma "Aplikums" vai "Asiņošana zondējot", tiks iezīmēta visa līnija. SHIFT+kIikšķis - attiecīgās līnijas atzīmes tiks atiestatītas.

Lauki var tikt aktivizēti arī velkot pār tiem ar peles bultiņu, turot nospiestu taustiņu SHIFT (neklikšķinot).


Kā saglabāt tiešsaistes periodontālo karti

Tiešsaistes periodontālo karti nevar saglabāt datora cietajā diskā kā teksta dokumentu. Arī vietnē netiek saglabāti šajā formā ievadītie dati.

Alternatīva - vietni var saglabāt Apple Macintosh un Windows PC kā PDF dokumentu. Nospiežot uz komandas "Drukāt", drukāšanas logā izvēlieties vienu no sekojošām iespējām: Addobe PDF vai FreePDF. Nospiežot OK, varat ievadīt dokumenta nosaukumu un izvēlēties saglabāšanas lokāciju.

Print

Drukāšanas logā izvēlieties "Save as PDF".

Online periodontal charting tool print preview

Piezīme:

Papīra izmērs jāiestata uz A4. Ja nepieciešams (piemēram, Apple Safari), saturs jāsamazina zem 100%.

Lejupielāde

Ja klīniskos datus nav iespējams reģistrēt uzreiz tiešsaistē, karti var izdrukāt, aizpildīt manuāli un vēlāk datus ievadīt elektroniski.

Periodontal chart scoring sheet

Lejupielādēt: Periodontal Chart Scoring Sheet

EN_Periodontal_Chart_Scoring_Sheet.pdf PDF

EN_Periodontal_Chart_Scoring_Sheet.xlsx Excel

Klīniskās periodontālās kartes aizpildīšanas kalibrācija

Klīniskās periodontālās kartes aizpildīšanas mērķis ir reģistrēt smaganu recesijas, periodontālās zondēšanas dziļumu un piestiprinājuma zudumu milimetros sešos punktos pie katra zoba vai implantāta. Visus ar periodontālo zondi veikto mērījumu rādījumus noapaļo līdz milimetram.

1. Smaganu mala, zondēšanas dziļums un piestiprinājuma līmenis

Katrā punktā kā pirmo nosaka vērtību "smaganu mala", pēc tam vērtību "zondēšanas dziļums". Tiešsaistes periodontālajā kartē vērtība "piestiprinājuma līmenis" tiek aprēķināta automātiski un diagrammā vizuāli attēlota kā zila josla.

Mērījums "Smaganu mala" (sarkanā līnija) ir attālums no klīniskās smaganu malas līdz jebkuram dotajam atskaites punktam, vairumā gadījumu tā ir emaljas-cementa robeža (ECR). Kroņa vai citas restaurācijas malu kā atskaites punktu izvēlas gadījumā, ja tā atrodas vismaz 3mm apikāli no ECR. Pārējos gadījumos kā virtuāls atskaites punts jāizvēlas oriģinālās emaljas-cementa robežas atrašanās vieta.

"Zondēšanas dziļums" ir attālums no smaganu malas līdz smaganu rievas vai periodontālās kabatas pamatnei.

Katrā izmeklētajā punktā "piestiprinājuma līmenis" tiek aprēķināts automātiski pēc šādas formulas:

zondēšanas dziļums (mm) - smaganu mala (mm) = piestiprinājuma līmenis (mm)

Vesels periodonts

Veselā periodontā emaljas-cementa robeža atrodas zem smaganu malas un tieši virs piestiprinājuma līmeņa. Veselam periodontam nav piestiprinājuma zuduma.

Šajā gadījumā abas vērtības - gan smaganu mala (1), gan zondēšanas dziļums (2) ir identiskas.

Probing healthy periodontium

Katrā izmeklētajā punktā "piestiprinājuma līmenis" tiek aprēķināts automātiski pēc šādas formulas:

zondēšanas dziļums (mm) - smaganu mala (mm) = piestiprinājuma līmenis (mm)

Veseli periimplantāta audi

Veselos periimplantāta audos suprastruktūras mala atrodas zem periimplantāta gļotādas malas. Nav alveolārā kaula zuduma.

Probing healthy implant

Attēlotajā piemērā alveolārā kaula (piestiprinājuma) līmeni aprēķina pēc šādas formulas:

zondēšanas dziļums 3mm - gļotādas mala 1mm = alveolārā kaula (piestiprinājuma) līmenis 2mm

Smaganu hiperplāzija (palielināšanās)

Ir situācijas, kad emaljas-cementa robeža atrodas tālu zem smaganu malas, bet joprojām tieši virs piestiprinājuma līmeņa. Šāda situācija rodas smaganu hiperplāzijas jeb palielināšanās gadījumā.

Šajā gadījumā abas vērtības - smaganu mala (1) un zondēšanas dziļums (2) ir identiskas.

Probing gingival overgrowth

Attēlotajā piemērā piestiprinājuma līmeni aprēķina pēc šādas formulas:

zondēšanas dziļums 5mm - smaganu mala 5mm = piestiprinājuma līmenis 0mm

Piezīme: Pseidokabatas ir tādas kabatas, kuras ir 4mm un dziļākas, bet bez piestiprinājuma zuduma.

Veseli periimplantāta audi estētiskā zonā

Veselos periimplantāta audos kroņa un abatmenta savienojuma vieta atrodas tālu zem periimplantāta gļotādas malas. Nav alveolārā kaula zuduma.

Probing deep healthy implant

Attēlotajā piemērā alveolārā kaula (piestiprinājuma) līmeni aprēķina pēc šādas formulas:

zondēšanas dziļums 5mm - gļotādas mala 3mm = alveolārā kaula (piestiprinājuma) līmenis 2mm

Periodontālā kabata

Slimības skartajās vietās emaljas-cementa robeža var atrasties nedaudz virs vai zem smaganu malas. Tad attālums starp smaganu malu un periodontālās kabatas pamatni tiek reģistrēts kā zondēšanas dziļums (2).

Probing periodontal pocket

Attēlotajā piemērā piestiprinājuma līmeni aprēķina pēc šādas formulas:

zondēšanas dziļums 7mm - smaganu mala 2mm = piestiprinājuma līmenis 5mm

Piezīme: Periodontālās kabatas > 4mm pēc aktīvās periodontālās terapijas tiek sauktas par reziduālām kabatām.

Periimplantāta kabata

Periimplantīta skartajās vietās kroņa un abatmenta savienojuma vieta var atrasties virs vai zem periimplantāta gļotādas malas. Tad attālums starp gļotādas malu un periimplantāta kabatas pamatni tiek reģistrēts kā zondēšanas dziļums (2).

Probing periimplantitis

Attēlotajā piemērā alveolārā kaula (piestiprinājuma) līmeni aprēķina pēc šādas formulas:

zondēšanas dziļums 7mm - gļotādas mala 1mm = alveolārā kaula (piestiprinājuma) līmenis 6mm

Smaganu recesija

Smaganu recesija ir stāvoklis, kad smaganu mala atrodas apikāli no emaljas-cementa robežas. Tad skaitli, kas apzīmē "Smaganu malu" (1), reģistrē kā negatīvu vērtību.

Probing gingival recession

Attēlā redzamajā situācijā piestiprinājuma līmeni aprēķina pēc šādas formulas:

zondēšanas dziļums 2mm - smaganu mala -4mm = piestiprinājuma līmenis 6mm

Periimplantāta recesija

Periimplantāta recesija ir stāvoklis, kad gļotādas mala atrodas apikāli no kroņa un abatmenta savienojuma vietas. Tad skaitli, kas apzīmē gļotādas malu (1) reģistrē kā negatīvu vērtību.

Probing periimplant recession

Attēlā redzamajā situācijā piestiprinājuma līmeni aprēķina pēc šādas formulas:

Alveolārā kaula (piestiprinājuma) līmenis 4mm = zondēšanas dziļums 2mm - gļotādas mala -2mm

Seši izmeklējamie punkti pie katra zoba / implantāta/p>

Veicot periodontālo kabatu un piestiprinājuma līmeņa mērījumus, ļoti būtiski ir to darīt sešos punktos pie katra zoba / implantāta. Katru zobu/implantu iedala sešās sekcijās, skatoties no okluzālā aspekta. Reģistrē lielāko periodontālās / periimplantāta kabatas zondēšanas dziļumu katrā sekcijā.

Probing six sites per tooth

Periodontālās zondes angulācija

Lai noteiktu periodontālo zondēšanas dziļumu, periodontālo zondi virza gar zoba saknes virsmu. Instrumentu nedaudz noliec mezio-distālā virzienā (A) vai (B), attiecīgi turot to paralēli zoba garenasij (izvairoties noliekt bukāli-lingvālā virzienā).

Angulation of the periodontal probe

2. Furkācijas bojājuma smaguma pakāpe

Visu molāru un augšžokļa pirmo premolāru furkācijas jānovērtē ar furkāciju zondi. Zondēšanas horizontālo komponenti iedala pakāpēs (0-3) pēc šādiem kritērijiem (Hamp et al., 1975):

Probing furcation

0 = furkācija nav nosakāma

1. pakāpe = furkācija ir nosakāma, horizontālā virzienā zondē ≤3mm

2. pakāpe = furkācija ir nosakāma, horizontālā virzienā zondē >3mm

3. pakāpe = caurejoša furkācija

3. Zoba kustīgums

Zoba kustīgumu nosaka ar divu vienpusēju instrumentu rokturu galiem un novērtē pēc šādiem kritērijiem (Miller, 1950):

0 = normāls (fizioloģisks) zoba kustīgums

1. pakāpe = nosakāms kustīgums (līdz 1mm horizontāli)

2. pakāpe = nosakāms kustīgums (vairāk kā 1mm horizontāli)

3. pakāpe = nosakāms vertikāls zoba kustīgums

Literature

Miller S. C., Textbook of Periodontia, 3rd edition, The Blakiston Co., Philadelphia and Toronto,1950.

Hamp S. E., Nyman S., Lindhe J., Periodontal treatment of multirooted teeth. Results after 5 years. J. Clin. Periodontol. 1975;2:126–135. doi: 10.1111/j.1600-051X.1975.tb01734.x.